Recykling

Program recyklingu AG Neovo

AG Neovo wspiera starania przemysłu światowego dotyczące wycofywania materiałów niebezpiecznych używanych w urządzeniach elektronicznych poprzez produkty AG Neovo nadające się do recyklingu. Dzięki zgodności z Dyrektywą Unii Europejskiej WEEE i przepisami prawnymi w zakresie ochrony środowiska wielu krajów, AG Neovo stara się zminimalizować wpływ każdego produktu wyświetlania na środowisko.

Ogólne informacje dotyczące prawidłowego usuwania produktów elektronicznych, można uzyskać o władz lokalnych, w miejskim wydziale usuwania odpadów lub w sklepie, w którym zakupiony został produkt.

For more information to help you recycle AG Neovo products or to find certified local recyclers for proper disposal use the links below.

Europe

pdfRecycling contact information

North America

pdfRecycling contact information

Greater China / Other Regions

pdfRecycling contact information

Recycling hotline in Taiwan:
+886-2 2655 8080