Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Firma AG Neovo jest bardzo zaangażowana w ochronę środowiska i postrzega recykling i oszczędność energii jako największe priorytety. Wyświetlacze AG Neovo są tak skonstruowane, aby spełniały lub przekraczały Europejskie standardy specyfikacji ochrony środowiska, uważane za najbardziej restrykcyjne na świecie.

Firma AG Neovo zwraca uwagę na ochronę środowiska na wielu poziomach, poprzez oszczędne energetycznie konstrukcje, odpowiedzialną produkcję i kooperację z łatwymi do użycia programami recyklingu.

Aby zapewnić zgodność z wymaganiami ochrony środowiska urządzeń wyświetlania AG Neovo, ustanowiony został system zarządzania kwestiami związanymi z ochroną środowiska w celu regulacji procesu rozwoju i wytwarzania, zgodnie ze wskazówkami polityki w zakresie ochrony środowiska AG Neovo:

 • Świadomość o ważności oszczędzania zasobów środowiska i ochrony środowiska.
 • Stałe zaangażowanie w konstrukcję, montaż, testy i pakowanie produktu w celu produkcji wysokiej jakości wyświetlaczy i usług, które spełniają lub wykraczają poza wymagania dyrektyw w celu eliminacji niebezpiecznych materiałów, oszczędzania zasobów i energii oraz uproszczenia procesu recyklingu.
 • Zapewnienie ścisłej zgodności zarządzania i polityki z właściwymi przepisami i regulacjami.
 • Sprawdzenie działania systemu pod kątem ochrony środowiska i stała poprawa oraz wdrażanie nowych „zielonych” technologii.
 • Edukacja pracowników, dostawców komponentów i sprzedawców w kwestii prowadzenia działalności w sposób zgodny ze względami ochrony środowiska.

Projektowanie wyświetlaczy w odniesieniu do ochrony planety Ziemia

Większość wyświetlaczy AG Neovo zawiera łatwo przetwarzalne materiały, takie jak szkło i metal. Te materiały nie tylko zwiększają żywotność wyświetlacza, ale także ułatwiają recykling przy zgodności z dyrektywami rządowymi w odniesieniu do prawidłowego usuwania. Dodatkowo, od dostawców wymaga się spełniania wymagań „zielonych” zasad projektowania AG Neovo. Wymagania te obejmują ważne aspekty, takie jak efektywność energetyczna, łatwość recyklingu, niska toksyczność, zużycie baterii, prawidłowe oznaczenie materiałów i pakowanie.

“Zielone” zasady projektowania AG Neovo:

 • Wydłużona żywotność wyświetlacza
 • Łatwy demontaż i recykling
 • Usuwanie lampy
 • „Zielone” materiały na podręczniki użytkownika i opakowania
 • Oszczędzanie energii i zasobów
 • Eliminacja materiałów niebezpiecznych

pdfRoHS WEEE REACH Compliance