Verantwoordelijkheid voor het milieu

AG Neovo heeft zich verplicht tot bescherming van het milieu en ziet recycling en energiebesparing als topprioriteiten. De beeldschermen van AG Neovo zijn ontworpen om te voldoen aan de Europese milieustandaarden of deze te overtreffen, die gezien worden als de zwaarste ter wereld.

Door een energie-efficiënt ontwerp, verantwoordelijke fabricagemethoden en samenwerking met eenvoudig bruikbare recycle-programma’s, houdt AG Neovo op verschillende niveaus rekening met het milieu.

Om ervoor te zorgen dat de beeldschermen van AG Neovo voldoen aan de milieueisen is een milieu-managementsysteem opgezet dat de ontwikkeling en het fabricageproces regelt volgens de richtlijnen van het milieubeleid van AG Neovo:

 • Bewust zijn van het belang van milieubehoud en bescherming van het milieu.
 • Voortdurend deelnemen aan productontwerp, assemblage, testen en verpakken met als doel het maken van kwaliteitsbeeldschermen en diensten die voldoen aan de richtlijnen voor het verwijderen van gevaarlijke materialen, het conserveren van hulpbronnen en energie en het vereenvoudigen van het recycle-proces, of deze zelfs overtreffen.
 • Er voor zorgen dat management en beleid strikt overeen stemmen met de van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving.
 • Regelmatig de prestaties en voortgang van het milieu-managementsysteem te beoordelen om nieuwe groene technologieën te verbeteren en in te voeren.
 • Medewerkers, leveranciers van onderdelen en verkopers op de hoogte te brengen van de manieren waarop zaken gedaan worden op een milieubewuste manier.

Beeldschermen met respect voor Planeet Aarde ontwerpen

De meerderheid van de beeldschermen van AG Neovo bevatten eenvoudig te recyclen materialen zoals glas en metaal. Deze materialen zorgen niet alleen voor een verlenging van de levensduur van het beeldscherm maar maken ook de recycling volgens de richtlijnen van de juiste afvalverwerking gemakkelijker. Daarnaast zijn leveranciers verplicht om te voldoen aan de eisen van de Groen Design Principes van AG Neovo. Deze eisen dekken belangrijke zaken zoals efficiënt energiegebruik, eenvoudig recyclen, lage giftigheid, batterijgebruik, correct van labels voorziene materialen en verpakking.

De Groen Design Principes van AG Neovo:

 • Een langere levensduur van het beeldscherm
 • Eenvoudig demonteren en recyclen
 • Verwijderen van lampen
 • Groene materialen voor handleidingen en verpakking
 • Zuinig omspringen met energie en hulpbronnen
 • Elimineren van gevaarlijke materialen

pdfRoHS WEEE REACH Compliance