Garantie

AG Neovo biedt de volgende beperkte garantie. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke Eindgebruiker en niet op een andere koper.

Voor LCD-beeldschermen

AG Neovo garandeert zijn LCD-monitorproducten en onderdelen tegen gebrekkig materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik voor een periode van drie (3) jaar voor onderdelen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. AG Neovo garandeert het LCD-paneel voor een periode van drie (3) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Gedurende deze periode zal AG Neovo een defect product of onderdeel kosteloos herstellen of vervangen.

Wijzigingen van of aanpassingen aan de volgende garantievoorwaarden en procedures zijn te vinden op de website van AG Neovo of kunnen verkregen worden van AG Neovo door contact op te nemen met uw lokale AG Neovo-kantoor.

Dekking van de garantie

The AG Neovo warranty obligations for the product are limited to the terms set forth below.

 1. AG Neovo garandeert het product tegen materiaaldefecten voor een periode van drie (3) jaar voor alle reeksen TFT LCD-panelen en drie (3) jaar voor onderdelen.
 2. Met betrekking tot de LCD beeldscherm pixelkwaliteit moet inspectie van de defecte pixels plaatsvinden op een zwart scherm. Maximaal 3 lichte of 3 donkere pixels zijn toegestaan in een LCD-paneel; het totale aantal donkere en lichte pixels mag niet hoger zijn dan 3 pixels voor het hele gebied.
 3. Als een defect optreedt binnen de garantieperiode, moet u contact opnemen met het service centre van AG Neovo; u moet het serienummer van het product en uw contactgegevens opgeven, zoals uw adres en telefoonnummer.
 4. AG Neovo garandeert vervangende producten of onderdelen geleverd onder deze garantie tegen defecten in materiaal en vakmanschap vanaf de datum van vervanging of herstel voor negentig (90) dagen of voor het resterende deel van de oorspronkelijke garantie van het product, welk van de twee een langere dekking biedt.

Wat de garantie niet dekt

 1. Products oProducten waarvan het serienummer is beschadigd, bewerkt of verwijderd;
 2. Producten waarbij geen kopie van het originele aankoopsbewijs is meegeleverd of waar informatie op de oorspronkelijke factuur is gewijzigd of verwijderd op welke manier ook.
 3. Schade of onjuiste werking als gevolg van:Ongeluk, misbruik, verwaarlozing, vuur, water/vloeistoffen, bliksem of andere natuurrampen, ongeoorloofde aanpassing van het product, of nalaten om aanwijzingen op te volgen welke met het product zijn meegeleverd.
  • Herstel of poging tot herstel door iemand die niet door AG Neovo is geautoriseerd.
  • Schade aan het product als gevolg van de verscheping.
  • Verwijderen of installatie van de producten.
  • Externe oorzaken zoals elektrische spanningsfluctuaties of stroomuitval.
  • Gebruik van materialen of onderdelen die niet aan de specificaties van AG Neovo voldoen.
  • Normale slijtage.
  • Elke andere oorzaak die geen betrekking heeft op een defect van het product.
  • Schade aan of misbruik van de coating op het oppervlak van het beeldscherm.
  • Gekrast of gebroken paneel.
  • Gebroken gedrukte bedrading of mishandelde behuizing en/of voet.
  • Blootstellen aan een uitzonderlijk stoffige en/of vochtige omgeving.
  • Omdat een LCD-paneel vloeistofeigenschappen heeft, schade veroorzaakt door statische (niet-bewegende) beelden die gedurende langere periodes worden weergegeven (ook bekend staand als “burn in”).

Garantievoorwaarden

 1. De garantie is alleen van toepassing op producten die door AG Neovo worden gedistribueerd.
 2. De garantie is alleen van toepassing op defecten in materiaal of vakmanschap zoals hierboven is omschreven en omvat niet de normale slijtage van onderdelen. De garantie is alleen van toepassing op defecten die optreden tijdens normaal gebruik en breidt zich niet uit tot schade aan producten of onderdelen die het gevolg zijn van wijziging, reparatie, modificatie, onjuiste installatie of service door andere dan een geauthoriseerd AG Neovo Service Centre: schaden aan producten of onderdelen als gevolg van ongelukken, misbruik onderhoud, onjuiste toepassing of gebruik in overtreding van door ons geleverde instructies; schade als gevolg van de verscheping of enige schade als gevolg van een handeling van God, zoals blikseminslag of stroompieken.
 3. U moet uw aankoopbewijs, factuur of bon bewaren.
 4. Vervangende onderdelen die door de koper zijn ontvangen ter voldoening van deze garantie verlengen de garantieperiode niet, alleen het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode blijft over.

AG Neovo behoudt zich het recht voor om dit beleid te herzien.

Neem contact op met een plaatselijk kantoor van AG Neovo voor gedetailleerde informatie.


Voor toebehoren

AG Neovo garandeert dat zijn toebehoren vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap onder normale gebruiksomstandigheden voor een periode van 12 maanden beperkte garantie.

Wijzigingen van of aanpassingen aan de volgende garantievoorwaarden en procedures zijn te vinden op de website van AG Neovo of kunnen verkregen worden van AG Neovo door contact op te nemen met uw lokale AG Neovo-kantoor.

Garantievoorwaarden

 1. De garantie is alleen van toepassing op producten die door AG Neovo worden gedistribueerd.
 2. De garantie is alleen van toepassing op defecten in materiaal of vakmanschap zoals hierboven is omschreven en omvat niet de normale slijtage van onderdelen. De garantie is alleen van toepassing op defecten die optreden tijdens normaal gebruik en breidt zich niet uit tot schade aan producten of onderdelen die het gevolg zijn van wijziging, reparatie, modificatie, onjuiste installatie of service door andere dan een geauthoriseerd AG Neovo Service Centre: schaden aan producten of onderdelen als gevolg van ongelukken, misbruik onderhoud, onjuiste toepassing of gebruik in overtreding van door ons geleverde instructies; schade als gevolg van de verscheping of enige schade als gevolg van een handeling van God, zoals blikseminslag of stroompieken.
 3. U moet uw aankoopbewijs, factuur of bon bewaren.
 4. Vervangende onderdelen die door de koper zijn ontvangen ter voldoening van deze garantie verlengen de garantieperiode niet, alleen het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode blijft over.

AG Neovo behoudt zich het recht voor om dit beleid te herzien.

Neem voor informatie over de garantieservice contact op met uw AG Neovo-dealer of met de klantenhotline van AG Neovo.

Voor service ondersteuning kunt u een email sturen naar het volgende emailadres: [email protected] of bellen naar +31-10-4425737.

Customer Service Department
[email protected]

Garanties zijn alleen van toepassing voor de oorspronkelijke koper.